Skip to content Skip to footer

Huurvoorwaarden

De volgende documenten dient u als PDF-bestand te verstrekken of te uploaden bij het woningaanvraagformulier. Deze zullen gebruikt worden om te toetsen of u in aanmerking komt voor een huurwoning.

 • Paspoort/ID kaart
 • Verhuurdersverklaring /hypotheekverklaring

U bent werknemer in vaste dienst:

 • Drie recente loonstroken
 • Werkgeversverklaring

U bent gepensioneerd:

 • AOW-opgave
 • Pensioenopgave

U bent zelfstandig ondernemer:

 • Inschrijving handelsregister KvK
 • Geaccordeerde jaarrekening van de afgelopen twee jaar of
 • Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee jaar
 • Begroting/prognose lopende jaar.

Aanvullende inkomsten:

 • Alimentatie -kopie echtscheidingsconvenant
 • Vermogen -kopie bankafschrift

Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat ter verduidelijking van het dossier aanvullende gegevens gevraagd worden naast de eerdergenoemde documentatie.

Overige voorwaarden

Voor het afsluiten van het contract vragen wij éénmalig € 100,00 inclusief BTW contractkosten;

De minimale huurperiode is 24 maanden;

Bij het sluiten van een huurcontract vragen wij standaard 2 maanden bruto huur als waarborgsom (bij ondernemers is dit drie maanden). Op basis van uw situatie kunnen wij besluiten af te wijken van de standaard; 

Een onderdeel van de toetsing is het uitvoeren van een credit-check. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.  Deze uitslag maakt onderdeel uit van de beoordeling van een financieel risico.

Inkomensnorm

Om te kunnen huren,dient u te voldoen aan een inkomensnorm. Deze inkomensnorm komt er opneer dat u bruto inkomen per maand (zonder variabele toeslagen) minimaal 3,5 maal de bruto maandhuur dient te zijn. De makelaar(s) controleren na ontvangst of u voldoet aan de inkomensnorm.

Bent u in loondienst?

Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris inclusief vakantiegeld maar exclusief bonussen of andere variabele toeslagen.

Bent u zelfstandig ondernemer?

De netto jaarwinst vóór belasting mag u delen door 12 om tot het bruto maandinkomen te komen.Voor ondernemers geldt een borg van drie maanden huur.

Bent u gepensioneerd?

Dan mag u 30% bij het beschikbare maandelijkse inkomen optellen om tot het bruto maandinkomen te komen.

Extra inkomsten?

Indien u vermogen heeft dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen. Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen (kinderalimentatie wordt niet meegeteld).

Gaat u samen huren?

Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding voert, komt u in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om tot uw maximale huurprijs te komen.

In het geval één van de partners een tijdelijke dienstbetrekking heeft mag 50% van dit inkomen opgeteld worden bij het inkomen van degene met een vaste dienstbetrekking om aan de inkomensnorm te voldoen.