Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object

Wanneer u ons als inschakelt bij de ontwikkeling verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij  de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

– de reden van ontwikkeling verkoop of verhuur, bijvoorbeeld beëindiging bedrijfsvoering, belegging, of verhuizing.

– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan

– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde

– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.

– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum

– overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een object

Wanneer u zich inschrijft bij ons voor een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen

– gegevens over uw inkomens gegevens, jaarcijfers, en of uitkerings situatie.

– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling

– wanneer u een object heeft gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum 

– overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens om de opdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons bedrijf of in brochures 

– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons bedrijf ; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.   

– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of huurovereenkomst.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons.

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst/huurovereenkomst/ Koopakte/OTD toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht

– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of huurovereenkomst.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. 

Inzage, correctie en verwijdering 

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons bedrijf de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.  

Vragen?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.